Fotografia z 1939 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego