Fotografia z 1938 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego