Fotografia wykonana w zakładzie "Van-Dyck" w latach 1910-1936, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.