Wizerunek z obrazu "Portrety żon królów  dynastii Jagiellonów i królów elekcyjnych", namalowanego w latach 1816-1825, przechowywanego w Pałacu biskupim w Krakowie. 

Źródło kopii cyfrowej:  sdm.upjp2.edu.pl