Drzeworyt Edwarda Nicza według fotogramu S. Baligera opublikowana w 1886 roku w piśmie   „Kłosy”, nr 1101, s. 3.