Ilustracja opublikowna w książce Augusta Sokołowskiego "Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane. T. 2, cz. 1", wydanej w 1904 roku (s. 393). 

Źródło kopii cyfrowej: polona.pl.