Rycina Józefa Holewińskiego z XIX wieku,  opublikowana w czasopiśmie "Kłosy". 

Źródło kopii cyfrowej: mbc.cyfrowemazowsze.pl.