Fotografia opublikowana w książce Stanisława Karwowskiego "Ks. dr. Antoni Kontecki : przyczynek do dziejów Wielkiego Księstwa Pozańskiego", wydanej w Poznaniu w Drukarni Kuryera Poznańskiego w 1896 r.