Miniatura Stanisława Samostrzelnika z dzieła Jana Długosza "Catalogus Archiepiscoporum Gnesnensium", wydanego w Krakowie w latach 1531-1535 (ilustracja ze strony opisanej jako 64). 

Źródło kopii cyfrowej: polona.pl