Pierwsza strona "Tygodnika Ilustrowanego" z 12 listopada 1870 roku (N. 150).