Na ilustracji widoczni są aktorzy: Eleonora Leontyna Halpert, Emilia Werowska, Nepomucena Kostecka, Ferdynand Baraniecki, Ignacy Koss, Bonawentura Kudlicz, Teresa Damse, Pion Maurice, Ludwik Adam Dmuszewski, Józef Majewski, Teresa Palczewska, Jan Jasiński, Karol Śmiałowski, Alojzy Żółkowski, Stanisław Bogusławski, Wojciech Szymanowski, Maria Żółkowska, Ludwik Panczykowski, Wojciech Piasecki, Józefa Ledóchowska, Ignacy Werowski, Wojciech Aszperger, Ludwika Rywacka, Józef Damse, Zofia Kurpińska, Anna Wołkow, Paweł Lanckoroński, Konstancja Turczynowicz, Stanisław Giżewski, Adam Krasiński i Joanna Dobrzyńska. 

Drzeworyt opublikowany w 1885 roku w czasopismie "Kłosy", t. 40, nr 1018 s. 8-9. 

Źródło kopii cyfrowej:  Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.