Fotografia Witolda Pikiela wykonana w Worochcie, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego