Obraz olejny z 1903 roku eksponowany w Muzeum Narodowym w Poznaniu, własność Fundacji im Raczyńskich w Poznaniu.