Obraz olejny z około 1812 roku ze zbiorów zamku w Wersalu.