Miniatura z 1679 roku ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie z cyklu ilustrującego poselstwo Jana Gnińskiego do Stambułu w latach 1677-1678. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD). 

Szczegółowy opis ilustracji, jak i pełna relacja z poselstwa oraz obszerny przegląd materiałów źródłowych dotyczących tej misji znajduje się w  publikacji "Źródła do poselstwa Jana Gnińskiego wojewody chełmińskiego do Turcyi w latach 1677-1678", wydanej w Warszawie w 1907 roku przez Franciszka Pułaskiego.  Publikacja w wersji cyfrowej dostępna jest w WBC.Poznan.pl