Obraz olejny z około 1715 roku ze zbiorów Nelson-Atkins Muzeum of Art w Kansas City. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.