Obraz olejny z połowy XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.