Obraz olejny z lat 1908-1914 ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle