Obraz olejny z 1809 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Źródło kopii cyfrowej: kronika.arxregia.pl.