Obraz olejny z 1921 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie