Obraz olejny z 1900 roku ze zbiorów Muzeum Historii Krakowa.