Obraz namalowany około 1910 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.