Obraz z 1935 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD, desa.pl).