Obraz olejny namalowany ok. 1890 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach.