Rycina wykonana po 1620 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).