Obraz olejny namalowany ok. 1850 roku, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.