Obraz olejny z lat 1830-1835 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.