Obraz olejny z 1902 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Fotografia Tadeusza Święchowicza wykonana 21.06.2018 r.