Obraz olejny z 1849 roku ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy