Litografia Karola Żukowskiego wedug wzoru Józefa Ignacego Kraszewskiego, opublikowana w 1846 roku w "Roczniku literackim, tablica między stronami 30 i 31.