Grupa uczestników balu. Widoczni od lewej: aktorka Nina Grudzińska, Zbigniew Staniewicz i Janina Brochwicz.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.