Przy środkowym stoliku widoczni od lewej: attache prasowy Ambasady Włoch w Polsce pan Suster, attache prasowy Poselstwa Czechosłowacji w Polsce pan Hejret oraz prezes Związku Korespondentów Zagranicznych Mac Laren. Przy sąsiednim stoliku widoczni: prezes PKO Henryk Gruber, dyrektor Jarocki i pan Strzegocki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego