Widoczni m.in.: marszałek Józef Piłsudski (siedzi siódmy z lewej), pani Aleksandra Piłsudska (siedzi druga z lewej), pani Zofia Wróblewska (siedzi trzecia z lewej), pani Miedzińska (siedzi pierwsza z lewej), minister poczt i telegrafów Bogusław Miedziński (siedzi piąty z lewej), prezes Banku Gospodarstwa Krajowego gen. Roman Górecki (stoi trzeci z lewej) oraz minister reform rolnych Witold Staniewicz (stoi pierwszy z lewej).