Widoczni m.in.: literatka Stefania Okołow-Podhorska (w pierwszym rzędzie), ppłk Józef Beck (w pierwszym rzędzie), literatka Herminia Naglerowa (pierwsza z lewej w drugim rzędzie), powieściopisarz Antoni Ferdynand Ossendowski (drugi z lewej w drugim rzędzie), pani Pronaszko (trzecia z lewej w drugim rzędzie), poeta Kazimierz Wierzyński (czwarty z lewej w drugim rzędzie), wojewoda warszawski Władysław Sołtan (siedzi za Kazimierzem Wierzyńskim), artysta plastyk Zbigniew Pronaszko (pierwszy z lewej w trzecim rzędzie), aktorka Janina Romanówna (druga z lewej w trzecim rzędzie), lekkoatletka Halina Konopacka-Matuszewska (z kwiatami w dłoni), poeta Julian Tuwim (stoi z prawej z papierosem w dłoni), poeta Bronisław Iwanowski (stoi pierwszy z lewej), pani Wierzyńska (naprzeciw Haliny Konopackiej), minister pracy i opieki społecznej Franciszek Sokal (stoi z lewej z wąsami), poeta Jan Lechoń (za Bronisławem Iwanowskim w okularach), publicysta Andrzej Strug (w środku z siwymi włosami), piosenkarz Marian Rentgen (na lewo za Andrzejem Strugiem) oraz Marian Smolarski (na lewo za Julianem Tuwimem).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego