Uczestnicy balu: radca MSZ Wiktor Podoski i córka Stefana Żeromskiego Monika. Fotografia pozowana.