Wśród uczestników balu widoczni (w górnym rzędzie od lewej): radca Poselstwa Belgii w Polsce Geoffroy Aspremont-Lynden z małżonką, ks. Antoni Radziwiłł, pani Aleksandra Znamięcka oraz Ignacy Matuszewski. W dolnym rzędzie widoczni m.in.: pani Halina Konopacka-Matuszewska oraz dyr. Józef Zayda.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego