Uczestnicy balu w kostiumach. Widoczne córki ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Ramola i Peggy Erskine w towarzystwie radcy MSZ Wiktora Podoskiego.