Uczestnicy uroczystości: marszałek Józef Piłsudski (w środku), gen. dyw. Lucjan Żeligowski (z lewej marszałka), ministrowie Eugeniusz Kwiatkowski (pierwszy z prawej),  Karol Niezabytowski (z prawej strony Bartla), Paweł Romocki (pierwszy z lewej), Gustaw Dobrucki , minister bez teki Kazimierz Bartel (z prawej Marszałka) wiceminister gen. dyw. Daniel Konarzewski (między gen. Żeligowskim a Marszałkiem, z tyłu), gen. dyw. Edward Rydz-Śmigły (za marszałkiem Piłsudskim), gen. dyw. Leonard Skierski (za Bartlem), gen. Leon Berbecki, gen. bryg. Jakub Krzemieński, gen, dyw. Tadeusz Piskor (za Konarzewskim), gen. bryg. Juliusz Rómmel , gen. bryg. Jan Wróblewski, gen. broni Kazimierz Sosnkowski pierwszy z lewej, w trzecim rzędzie), gen. bryg. Ferdynand Zarzycki (za Sosnkowskim), gen. bryg. Gustaw Orlicz-Dreszer (za Konarzewskim, na lewo od Prystora) major Aleksander Prystor (za Konarzewskim, na prawo), Bogusław Miedziński (pierwszy z lewej, w drugim rzędzie).