Siedzą (od lewej w 1. rzędzie): minister rolnictwa i dóbr państwowych Paweł Romocki, minister skarbu Gabriel Czechowicz, gen. dyw. Lucjan Żeligowski, marszałek Józef Piłsudski, minister bez teki Kazimierz Bartel, minister rolnictwa i dóbr państwowych Karol Niezabytowski, Gustaw Dobrucki (stoi bokiem). Stoją m.in.: minister pracy i opieki społecznej Stanisław Jurkiewicz (na lewo o od G. Dobruckiego), minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski (1. z prawej w 2. rzędzie), gen. dyw. Edward Rydz-Śmigły (na prawo za marszałkiem Piłsudskim), gen. dyw. Daniel Konarzewski (na lewo za marszałkiem Piłsudskim), gen. dyw. Leonard Skierski (za Bartlem), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski we Włoszech Roman Knoll (na prawo za gen. Skierskim), gen. Leon Berbecki (na prawo za Konarzewskim), major Aleksander Prystor (na lewo za gen. Berbeckim), gen. bryg. Jakub Krzemieński (za gen. Żeligowskim), gen. broni Kazimierz Sosnkowski (1. z lewej, w mundurze), gen. bryg. Ferdynand Zarzycki (za gen. Sosnkowskim), gen, dyw. Tadeusz Piskor (na lewo za Konarzewskim), Bogusław Miedziński (za P. Romockim), gen. bryg. Jan Wróblewski (na prawo za B. Miedzińskim, z wąsami), gen. bryg. Juliusz Rómmel (na lewo za J. Krzemieńskim), gen. Franciszek Sikorski (na prawo za gen. Rómmlem), gen. Mieczysław Norwid - Neugebauer (na prawo za gen. Śmigłym-Rydzem).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.