Strona tytułowa książki wydanej we Lwowie przez Alfreda Młockiego w 1869 r.