Pocztówka z fragmentem obrazu Jana Matejki "Kościuszko pod Racławicami", wydana w Krakowie przez Wydawnictwo "Polonia" w latach 1902-1926.