Fotografia grupowa uczestników pożegnania posła w "Bazarze". Widoczni m.in.: poseł Franciszek Lipiński (w środku), hr. Roger Raczyński (3 z prawej), dowódca OK VII gen. bryg. Oswald Frank (1 z lewej), gen. bryg. Sergiusz Zahorski (2 z lewej w 2 rzędzie), płk Erwin Więckowski (w środku, za posłem), wicewojewoda poznański Stanisław Kaucki, prof. dr Zygmunt Pietruszczyński, prezes Komitetu Regionalnego BBWR poseł dr Witold Jeszke (), prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu Sylwester Maciejewski, płk Marian Chilewski, poseł dr Leon Surzyński (stoi 3 z prawej w 2 rzędzie), płk Franciszek Węgrzyn, prezes Kierski, dyr. PKO Kowalski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.