Fotografia grupowa uczestników biegu na schodach przed pałacem w Iwnie. Na pierwszym planie widoczny właściciel majątku Iwno hrabia Ignacy Mielżyński (z brodą) i gen. Władysław Jung.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego