Prowadzi lekkoatleta niemiecki Eberhardt przed Józefem Nojim, Czesławem Wirkusem i lekkoatletą niemieckim Leckiem.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.