Zwycięzca biegu Józef Noji na trasie.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego