Imaginacyjny portret nieznanego autora z ok. 1858 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).