Drzeworyt według wzoru Józefa Tadeusz Polkowskiego. Rycina jest lustrzanym odbiciem fragmentu całopostaciowego portretu olejnego z Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu.  Portret opublikowany w 1862 roku w "Tygodniku Ilustrowanym",  nr 163 s. 181.