Reprodukcja obrazu eksponowana w krypcie Jeremiego Wiśniowieckiego na Świętym Krzyżu. 

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 9.03.2019 r.