Obraz olejny namalowany między 1693 a 1695 rokiem ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.