Obraz z 1717 roku znajdujący się w klasztorze w Friesach w Austrii.