Stoją od lewej: Bogusław Samborski, Jerzy Pichelski, Jerzy Leszczyński, Igo Sym.   Fotografia wykonana w latach 1920-1939 w Łodzi.